Triều đại 118: Đức Giáo hoàng Lêô V

0

Đức Lêô V sinh tại Arđêa gần Rôma, được bầu chọn làm Giáo hoàng vào tháng 7-903. Ngài thường xuyên đau yếu và hay do dự, không đủ bản lĩnh đối phó với tình thế rối ren lúc bấy giờ. Sau một tháng trên ngai vị Giáo hoàng, ngài bị Hồng y Christophe, cố vấn riêng của ngài, dùng bạo lực hạ bệ và giam ngài trong một tu viện. Sau một thời gian ngắn, ngài đã qua đời, có lẽ do bị ám sát.

Khi ấy Hồng y Christophe lợi dụng tình thế, lên ngôi Giáo hoàng, cai quản Giáo hội chưa đầy một năm, cũng bị truất phế bằng bạo lực và có lẽ bị treo cổ bởi Hồng y Sergiô là người kế vị đức giáo hoàng Lêô V.

Comments are closed.