Bài Huấn dụ của ĐTC Phanxicô ngày 16.02

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phanxico

trước khi đọc Kinh Truyền Tin – Angelus

Chúa Nhật ngày 16-02-2-14

Anh chị em thân mến,

Xin chúc mọi người một ngày tốt đẹp!

 Bài Phúc âm Chúa Nhật hôm nay còn nằm trong bài Phúc Âm gọi là “bài giảng trên núi“, bài giảng vĩ đại thứ nhất của Chúa Giêsu. Hôm nay chủ đề là thái độ của Chúa Giêsu đối với Luật Do Thái. Ngài quả quyết: “Anh em đừng tin rằng Ta đến để hủy bỏ lề luật hoặc các Tiên tri; Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để làm cho lề luật được hoàn tất” (Mt 5, 17).Vậy Chúa Giêsu không muốn xóa bỏ các giới răn mà Thiên Chúa đã ban cho qua trung gian của ông Maisen, nhưng muốn đem các giới răn này tới chỗ thành toàn. Và ngay sau đó, Chúa nói thêm rằng “việc hoàn tất” của lề luật này, đòi hỏi sự công chính bên trên, một việc tuân giữ đích thực hơn. Quả thế Chúa nói với các môn đệ của Ngài: “Nếu sự công chính của anh em không  vượt lên trên sự tuân giữ của các ký luật và các người Pharisiêu, anh em sẽ không vào Nước Trời” (Mt 5, 20).

      Nhưng điều này có nghĩa gì, việc làm cho Lề Luật nên “thành toàn“? Và sự công chính bên trên hệ tại ở điểm gì? Chính Chúa Giêsu trả lời chúng ta với một vài thí dụ. Chúa Giêsu là người thực tế, Chúa luôn nói với các thí dụ để làm cho người ta hiểu Ngài. Khởi đầu từ giới răn thứ 5 của 10 giới răn: “Anh em đã hiểu rằng về việc nói cho người xưa: “ngươi đừng giết người”; . . . Nhưng Ta, Ta nói với anh em: bất cứ ai giận anh em của mình như thế, thì họ phải bị lên án” (câu 21-22). Với điều này, Chúa Giêsu nhắc nhở cho chúng ta rằng các lời nói cũng có thể giết chết! Khi người ta nói về một người có cái lưỡi rắn độc, thì điều này có ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa là các lời nói của họ giết chết! Tuy nhiên, không chỉ không cần phải khủng bố sự sống của người chung quanh, nhưng cũng không lặp ngược lại trên họ chất độc của tức giận và tấn công vào họ với sự thóa mạ. Cũng không phải là nói xấu về họ.
Chúng ta đi tới các câu truyện ba láp: các truyện ba láp có thể giết thanh danh của con người! Thật xấu xa biết bao việc nói truyện ba láp! Lúc đầu có thể là một điều dễ chịu, có khi còn là điều giải trí, như là ngậm viên kẹo. Nhưng sau cùng, nó làm con tim chúng ta tràn đầy sự chua xót, và gây độc hại cho chúng ta. Cha nói với các con sự thật, cha xác tín rằng mỗi người trong chúng ta phải làm điều dốc lòng là tránh các câu truyện ba láp và làm cho nó trở thành điều lành thánh! Đó là con đường tuyệt đẹp! Chúng ta có muốn trở nên thánh không? Có hay không? [tại quảng trường thưa lên: !]. Chúng ta muốn sống bám chặt lấy các câu truyện ba láp như thói quen sao? Có hay không? [tại quảng trường thưa lên: không!]. Vậy chúng ta đồng ý với nhau: không có câu truyện ba láp nào! Chúa Giêsu đề nghị cho ai theo Ngài tiến tới sự hoàn thiện của tình yêu: một tình yêu mà mức độ duy nhất của tình yêu này là không có mức độ nào, là vượt qua mọi tính toán. Tình yêu người thân cận là một thái độ căn bản đến nỗi Chúa Giêsu đi tới quả quyết rằng mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa không thề thành thực nếu chúng ta không muốn làm hòa với người thân cận. Và Chúa nói như sau: “Nếu anh đem của lễ dâng trên bàn thờ và sực nhớ rằng người anh em của anh có điều gì chống lại anh, thì hãy để của lễ lại trên bàn thờ, đi về làm hòa với người anh em của anh” (câu 23-24). Vì thế chúng ta được mời gọi để làm hòa với các người anh em của chúng ta trước khi bày tỏ lòng sùng mộ của chúng ta với Thiên Chúa trong khi cầu nguyện.

      Từ tất cả những điều này, người ta hiểu rằng Chúa Giêsu không đơn sơ cho việc tuân giữ kỷ luật và cho cách sống bên ngoài là quan trọng. Ngài đi xa hơn nữa, đi tới gốc rễ của Lề Luật, nhắm vào trước tiên với ý hướng và vì thế tới con tim của con người, từ đó các hành động tốt hay xấu của chúng ta có nguồn gốc. Để có các hạnh kiểm tốt và lương thiện không chỉ là tuân giữ các luật lệ về tư pháp, nhưng còn phải có các lý do sâu xa, biểu lộ một sự khôn ngoan giấu kín: sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là điều người ta có thể được đón nhận nhờ Thánh Thần. Và chúng ta, qua đức tin vào Đức Kitô, chúng ta có thể mở ra tới hành động của Thánh Thần, là Đấng làm chúng ta có khả năng sống tình yêu của Thiên Chúa.

      Dưới ánh sáng của giáo huấn này, mỗi lệnh truyền mặc khải ý nghĩa trọn vẹn như là đòi hỏi của tình yêu, và tất cả đạt tới giới răn lớn nhất là: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình. 

      (Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 16-02-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 16-02-2014).

Comments are closed.