Suy niệm với Mẹ – Ngày 21.02

0

Thứ Sáu 21/02/2014

Lễ nhớ Thánh Phêrô Đamiano

Mc 8, 34 – 9,1

“Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng
thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35)

Như Mẹ: Một khi đã dám từ bỏ tất cả để bước đi cùng Chúa Giêsu, trở nên nhân chứng cho Tin Mừng cứu độ, chắc hẳn chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, lời Chúa hứa ban sự sống đời đời sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả, chỉ cần giữ vững niềm tin vào Chúa thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, theo Chúa cũng đồng nghĩa rằng chúng con sẽ phải tử đạo trong đời sống hằng ngày, qua những hy sinh nhỏ bé, qua việc chết đi với những khát vọng theo kiểu thế gian. Xin cho chúng con dám chết đi từng ngày cho những thói hư tật xấu, để biết sống vì Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ ở bên cạnh giúp chúng con có thêm được sức mạnh để lên đường thực thi sứ vụ Chúa trao.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.