Suy niệm với Mẹ – Ngày 26.02

0

Thứ Tư 26/02/2014 

Mc 9,38-40


“Ai không chống lại chúng ta
là ủng hộ chúng ta” (Mc 9,40)

Như Mẹ: Công việc loan báo Tin Mừng thuộc về tất cả mọi người, không ai được phép tự ban cho mình cái đặc ân này để đề cao mình mà khinh dể anh em. Việc loan báo Tin Mừng không phải là một cái gì đó để tự hào, nhưng đó là một ơn gọi và một sứ vụ để dấn thân. Chúa mời gọi mỗi người cộng tác vào sứ vụ này, mỗi người theo khả năng và điều kiện của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường quên đi ơn gọi và sứ vụ làm chứng cho Chúa. Chúng con thường mải mê với chuyện đâu đâu. Xin ban ơn cho chúng con, để chúng con biết cộng tác làm việc cho vườn nho của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn biết kết hợp với Chúa, luôn sống theo thánh ý Chúa để mãi mãi thuộc về Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nuớc Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.