Triều đại 190: Đức Giáo hoàng Hônôriô IV

0

Đức Hônôriô IV sinh tại Rôma khoảng năm 1210, tên thật là Giacômô Sevelli, là hậu duệ của dòng quý tộc Rôma, là cháu của đức Hônôriô III, được đức Urbanô IV thăng chức Hồng y rồi được bầu làm Giáo hoàng ngày 2-4-1285 và đăng quang ngày 20-5-1285.

Ngay khi lên ngôi Giáo hoàng, ngài đã phong cho một người anh vừa già yếu, vừa bại liệt giữ chức thượng nghị sĩ Rôma. Do đó, tất cả mọi quyền hành chính trị lẫn tôn giáo đều nằm trong tay dòng tộc Savelli. Tuy nhiên, ngài là người thật thà hăng hái, đã góp phần đem lại hòa bình và trật tự cho xã hội Rôma thời bấy giờ, đôi khi bằng những phương cách hơi cực đoan nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chẳng hạn ngài cho xử giảo những người hống hách, những kẻ trộm cướp, truất phế mọi quyền hành của những nhà quý tộc kiêu căng. Ngài can thiệp cả đến tận Sicilia, nơi ngài có trách nhiệm về tư pháp, bằng một bộ luật tái thiết trật tự và hòa bình. Ngài không công nhận Pierre d’Aragon là vua Sicilia, nên đã phạt vạ tuyệt thông đối với vợ Pierre d’Aragon là Constancevà con ông là Guillaume. Ngài cũng ra vạ tuyệt thông với cả dân thành Viterbê vì đã làm xáo trộn cuộc mật tuyển Giáo hoàng Martinô IV khi hị xông vào hội trường bắt giữ hai vị Hồng y làm con tin. Ngài lên án giáo phái Các Tông Đồ và giáo phái flagellants (Chịu đòn cách cuồng tín) cũng như những tổ chức tôn giáo không chính thống. Ngài cho dạy tại đại họcParis nhiều môn học và nhiều ngôn ngữ Đông Phương, nhằm đào tạo các thừa sai để gửi sang những vùng đất này. Ngài qua đời tại Saint Sabina, vùng Aventin ngày 3-4-1287. Ngày nay, hài cốt của ngài được giữ tại thánh đường của Aracoeli

Comments are closed.