Triều đại 193: Đức Giáo hoàng Bônifaciô

0

Đức Bônifaciô VIII sinh ra tại Anagni, nước Ý, tên thật là Benedetto Caetani, một người có bản tính hăng say, cương quyết, có tài ngoại giao và kiến thức uyên bác, đặc biệt về luật pháp. Sau khi đức Cêlestinô V từ chức, ngài được bầu lên ngôi Giáo hoàng tại Napôli ngày 24-12-1294 trong một cuộc mật tuyển rất ngắn, mà người ta cho rằng do ngài chủ động như một cuộc buôn thần bán thánh và đăng quang ngày 23-1-1295. Tuy nhiên, thái độ cương quyết đối với mọi người, sau khi nhậm chức, qua việc ngài dời giáo triều về lại Rôma, đã chứng minh rằng những nghi ngờ trên không xác thực. Ngài nhanh chóng đem lại trật tự trong thành Rôma bằng cách trừng phạt tất cả mọi vi phạm luật pháp, không dung tha bất cứ ai, kể cả những kẻ đã ủng hộ mình. Ngài quan niệm rằng quyền lực siêu nhiên trổi vượt lên trên mọi quyền lực khác.

Mối liên hệ giữa giáo triều Rôma và nước Pháp thay đổi liên tục với rất nhiều mâu thuẫn. Philippe le Bel đã cho đốt sắc chỉ của ngài để phản đối quyền của Giáo hoàng trên các vua. Ngài đã ra vạ tuyệt thông Philippe le Bel, ông ta cho quân bắt ngài giam giữ ở Anagni và sỉ nhục ngài. Ngài đã đối đầu với vua Philippe le Bel một cách can đảm với tính ngang ngược và xấc láo của nhà vua. Hai bầy tôi của Philippe le Bel là Philippe de Nogaret và Sciarra Colonne đã dám vả vào mặt ngài tại Anagni trong khi ngài đã già yếu. Khi xảy ra sự việc này, ngài đội mũ ba tầng lên đầu, cầm gậy mục tử, các chìa khóa trong tay và nói: “Ta là Giáo hoàng, ta sẽ chết như là một Giáo hoàng”.

Ngài đã công bố năm thánh đầu tiên trong lịch sửa Giáo hội vào năm 1300, qua đó ơn toàn xá được ngài ban cho tất cả mọi tín hữu. Ngài muốn chứng tỏ cho mọi người thấy một cách hiển nhiên rằng Giáo hội có và nắm giữ một quyền hành cao hơn hết mọi quyền hành trần thế, đó là quyền tha thứ mọi lỗi lầm và mở cửa nước trời. Ngài qua đời ngày 11-10-1303.

Comments are closed.