Triều đại 198: Đức Giáo hoàng Clêmentê VI

0

Đức Clêmentê VI sinh tại Maumont, miền Limousin, nước Pháp khoảng năm 1290, tên thật là Pierre Roger de Beaufort, là con trai của một hiệp sĩ Limousin và là đan sĩ dòng Bênêđictô ở Chaise-Dieu. Năm 1326, ngài trở thành viện phụ của Fécamp rồi làm Giám mục Arras năm 1328, Tổng Giám mục Sens năm 1329, Tổng Giám mục Rouen năm 1330, trở thành Hồng Y năm 1333 và được bầu làm Giáo hoàng ngày 7-5-1342, đăng quang ngày 19-5-1342.

Sau khi lên ngôi Giáo hoàng, chỉ trong một thời gian ngắn, ngài đã phá tan gia sản đồ sộ mà đức tiền nhiệm để lại: ngài mua lại thành phố Avignon của hoàng hậu Gioanna de Napôli với một số tiền rất lớn là 18.000 đồng tiền vàng. Ngài cai quản Giáo hội theo kiểu gia đình trị, bốn Hồng y là cháu của ngài, một sẽ là Giáo hoàng tương lai, đức Grêgôriô XI, một là Tổng Giám mục và một là Tổng nguyên soái của Giáo hội.

Tuy nhiên, ngài cũng là một người tốt, một Giáo hoàng sáng suốt và rất hăng say, đã tái lập vạ tuyệt thông những người thuộc giáo phái Flagellant, ngài giao việc canh giữ những nơi thánh cho các tu sĩ dòng Phanxicô. Ngài tuyên bố rằng năm Thánh phải được cử hành theo chu kỳ 50 năm thay vì 100 năm như đức Bônifaciô VIII đã quy định. Vào năm 1348, đã xảy ra trận dịch hạch rất lớn, cướp đi 1/3 dân số của Châu Âu, ngài nêu gương bác ái, can đảm khi ở lại Avignon ngày 6-2-1352, được chôn cất trong vùng Haute-Loire, nước Pháp.

Comments are closed.