Khát nước hằng sống và tình yêu

0

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A

Ga 4, 5-42 (5-15.19-26.39.40-42)

I. LỜI CHÚA

5 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se.6 Ở đấy, có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng mười hai giờ trưa.

7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giê-su nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống! “8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn.9 Người phụ nữ Sa-ma-ri liền nói: “Ông là người Do-thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri, cho ông nước uống sao?” Quả thế, người Do-thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.10 Đức Giê-su trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.”11 Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?12 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy.”13 Đức Giê-su trả lời: “Ai uống nước này, sẽ lại khát.14 Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”15 Người phụ nữ nói với Đức Giê-su: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.” ………

19 Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. ..20 Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.”21 Đức Giê-su phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem.22 Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do-thái.23 Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”25 Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-si-a, gọi là Đức Ki-tô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.”26 Đức Giê-su nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”…….

 39 Có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm.40 Vậy, khi đến gặp Người, dân Sa-ma-ri xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày.41 Số người tin vì lời Đức Giê-su nói còn đông hơn nữa.42 Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Hình ảnh người phụ nữ Sa-ma-ri đội chiếc vò tới giếng nước biểu tượng cho Hội Thánh và cuộc đời trống rỗng của mỗi Kitô hữu đang khao khát nước hằng sống và tình yêu đích thực!

1. Mọi người đều khát

Trong kinh nghiệm bản thân, mỗi người đều nhận thấy rằng: chúng ta đã uống rất nhiều nước từ nhiều nguồn khác nhau như: nước giếng, nước mưa, nước suối, nước lọc, nước ngọt, nước trà đủ loại nhưng hằng ngày chúng ta vẫn cảm thấy khát nước!

 Trên một phương diện khác, chúng ta đã tiếp nhận những nguồn mạch văn hóa khác nhau: văn hóa dân tộc, văn hóa Á Đông, văn hóa Tây Phương nhưng chúng ta cũng vẫn cứ khắc khoải từng giây để đi tìm ý nghĩa sống cho đời mình! 

Như người phụ nữ Samari, chúng ta đã được hưởng tình yêu của gia đình: cha mẹ, anh chị em và những người thân yêu trong gia tộc nhưng tất cả vẫn không thoả mãn được cơn khát trong tâm hồn! Rồi trong cuộc sống, chúng ta cũng đón nhận biết bao tình cảm của nhiều bạn hữu thân thương và ân nhân xa gần, nhưng hầu như càng đón nhận chúng ta càng khát hơn!

Tâm hồn chúng ta thật giống thực trạng của người phụ nữ  Sa-ma-ri – Chị đang khát nước nên đã đội vò đến giếng nước, Chị đang khát tình yêu đích thực cho dù chị đã có 5 đời chồng nhưng người đang chung sống với chị cũng không phải là chồng chị! Cuộc đời chúng ta cũng còn khát mãi bao lâu chưa đón nhận được tình yêu cứu độ và mạch nước hằng sống của Thần Khí Đức Kitô.

2. Chúa Giêsu cũng đang khát

Chúa Giêsu – Đấng Cứu Độ – đang ngồi chờ tôi và từng người nơi nguồn suốt mát như xưa Người đã ngồi chờ chị phụ nữ Sa-ma-ri ở bên giếng nước. Người đi đường mỏi mệt nên đang khát nước thực sự. Người đã xin chị nước uống thiên nhiên nhưng thực sự Người đang khao khát ban cho chị nước hằng sống:

– “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin và người ấy ban cho chị nước hằng sống.”

– “Ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời.”

Được nói chuyện với Chúa Giêsu, tâm hồn chị mở ra trước chân lý, chị đã xin Chúa Giêsu: “Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước.”; và Chúa Giêsu đã mặc khải cho chị biết Người là Đấng Mê-si-a toàn dân đang mong đợi: “Đây chính là Tôi, người đang nói với chị đây”

3. Chúa Giêsu nguồn suối mát trong 

Cuối cùng, chị phụ nữ Sa-ma-ri đã để vò nước lại rồi vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Thế là, cái vò trống rỗng mà chị đã khư khư giữ lấy suối cả cuộc đời, lúc này nó không còn ý nghĩa với chị nữa. Chị đã được no thoả khi được chiêm ngắm, lắng nghe và hiệp thông với tình yêu của Đức Kitô và sứ mạng của Ngài. Chị vội vã đi loan báo Tin Mừng.

Nơi Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch, trung tâm và đỉnh cao của người Kitô hữu – Chúa Giêsu cũng đang ở đó chờ đợi chúng ta đến để ban nước hằng sống. Vì thế, cho dù chúng ta đang sống trong tâm trạng nào, nếu chúng ta có một trái tim mở ra trước sự hiện diện yêu thương của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không còn khát nữa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là nguồn bình an và niềm vui tràn đầy trong tâm hồn chúng con, thúc đẩy chúng con đi giới thiệu về ơn cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa như nguồn suối mát trong cho những anh em chúng con còn đang khát. Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.