Suy niệm với Mẹ – Ngày 08.03

0

Thứ Bảy 08/03/2014
Lc 5,27-32

“Anh hãy theo tôi” (Lc 5,27)

Như Mẹ: Được Chúa Giêsu kêu gọi, ông Lêvi từ một người thu thuế tội lỗi đã trở thành tông đồ của Chúa Giêsu. Điều này trước tiên phát xuất từ tình thương Chúa dành cho ông, nhưng cũng phải kể đến sự cộng tác của ông. Ông đã biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, giữa một thế giới quá ồn ào, xin cho con luôn nhận ra được tiếng nói của Chúa. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con can đảm đứng dậy như ông Lêvi, đi ra khỏi vùng đất tối tăm của sự chết, để theo Chúa tiến về miền đất chan hòa ánh sáng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ thêm lòng can đảm cho chúng con để chúng con đủ sức mạnh lướt thắng cám dỗ của satan, sẵn sàng đáp lại tiếng mời gọi làm môn đệ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.