Suy niệm với Mẹ – Ngày 22.03

0

 Thứ Bảy 22/03/2014

Lc 15,1-3.11-32

“Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại,
đã mất mà nay lại tìm thấy” (Lc 15,24)

Như Mẹ: Hình ảnh người cha nhân hậu trong bài Tin Mừng này minh họa cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại tội lỗi. Người sẵn sàng quên đi tất cả lỗi phạm của chúng ta để chỉ còn nhớ đến duy nhất một tình yêu, một tình yêu mà Người có để trao ban một cách vô điều kiện cho con cái của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con đã bỏ Chúa vì ham mê lạc thú và tiền tài như người con thứ. Nhưng cũng không ít lần chúng con đã tự phụ, ích kỉ, cố chấp và bất khoan dung như như người con cả. Xin mở lòng chúng con ra để chúng con biết tha thứ lỗi lầm của tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết ý thức rằng Mùa Chay là cơ hội để chúng con thành tâm thống hối tội lỗi của mình và trở về với Chúa với tất cả niềm tin tưởng và phó thác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.