Suy niệm với Mẹ, ngày 21.4

0

Thứ Hai 21/04/2014

Tuần Bát nhật Phục Sinh

Mt 28,8-15

“Đức Giêsu đón gặp các bà và nói:
Chào chị em” (Mt 28,9)

Như Mẹ: Hằng ngày Chúa đón gặp chào chúng ta qua những người chúng ta gặp gỡ và sống  cạnh chúng ta. Chúng ta thường ảo tưởng, mong ước được thấy những điều siêu phàm lạ mắt từ nơi Chúa. Còn Chúa lại hiện diện trong những điều rất tầm thường, nơi những tâm hồn khiêm hạ và luôn tín thác nơi Người. Chúa hiện diện ngày bên cạnh chúng ta nhưng chúng ta lại không nhận ra Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tập nhìn ngắm Chúa nơi vạn vật, những biến cố và qua những con người Chúa gửi đến cho chúng con. Xin cho chúng con luôn sống bình an và tin rằng Chúa luôn ở cùng chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để cho Chúa tự do hoạt động và hiện diện trong cuộc đời chúng con theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.