Suy niệm với Mẹ, ngày 23.4

0

Thứ Tư 23/04/2014

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Lc 24,13-35

“Người giải thích cho hai ông hiểu những điều
liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27)

Như Mẹ: Đức Giêsu phục sinh luôn tìm cách nói cho chúng ta biết về Người bằng nhiều cách: Lời Chúa, thánh lễ, kinh nguyện, các biến cố, tha nhân và thiên nhiên. Nhưng chúng ta lại khó chấp nhận, và bịt mắt mình lại bằng cách đưa ra lí luận “đạo tại tâm” để thấy không cần phải đến với Người và không tin Người nữa.

 Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, có quá nhiều điều làm con không đến được với Chúa. Xin Chúa mở trí mở lòng con khi nghe Lời Chúa, và xin cho con biết siêng năng đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, Kinh Thánh, cầu nguyện, bác ái…

Nhờ Mẹ: Mẹ đã luôn lắng nghe và mở lòng đón nhận ý Chúa. Xin giúp con cũng biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.