Suy niệm với Mẹ, ngày 04.5

0

Chúa Nhật 04/05/2014 

Tuần III PS – Năm A

Lc 24, 13-45

“Họ đã nhận ra Chúa” (Lc 24,35)

Như Mẹ: Trước “thảm cảnh” của Thầy mình, các môn đệ thất vọng và muốn quay trở về quê nhà. Nhưng chính lúc các ông không còn chút niềm tin và hy vọng thì Đức Kitô Phục Sinh đã chủ động đến với các ông, soi lòng mở trí để các ông hiểu được tất cả những gì liên quan đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lần trong cuộc đời, con cảm thấy hoang mang nghi ngại cho niềm tin của mình. Con học nhiều và biết nhiều về Chúa, nhưng niềm tin của con chỉ dựa trên lý thuyết. Xin cho con gặp được Chúa Phục Sinh trong cuộc đời của con qua các biến cố xảy ra hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa soi lòng mở trí để con luôn nhận ra hình ảnh của Chúa trong vũ trụ và nơi anh em con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.