Suy niệm với Mẹ, ngày 06.5

0

Thứ Ba 06/05/2014

Ga 6,30-35

“Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6,35)

Như Mẹ: Những lúc chúng ta rước lễ, những lúc chúng ta hướng về Thánh Thể, chính những lúc ấy, chúng ta được chạm đến tình yêu của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Chúa đã lo cho chúng ta có được lương thực nuôi sống linh hồn hằng ngày qua tấm bánh và ly rượu mà vị linh mục dâng lên Chúa trong thánh lễ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới đem lại cho con sự no thỏa trong tâm hồn và niềm vui đích thực. Xin Chúa cho con biết khao khát Chúa là bánh ban sự sống, là nguồn hạnh phúc đích thực của đời con. Xin cho con luôn biết kết hợp với Chúa một cách thiêng liêng qua việc siêng năng cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ làm cho tâm hồn con luôn cháy lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, và xin Mẹ làm cho con trở nên nơi xứng đáng cho Thánh Thể Chúa ngự vào.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.