Suy niệm với Mẹ – Ngày 28.5

0

Thứ Tư 28/05/2014

Ga 16,12-15

“Khi Thần Chân Lý đến
Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13)

Như Mẹ: Với sự yếu kém của mình, chúng ta khó lòng mà hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu, và càng khó khăn hơn khi sống như Người đã sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ luôn ban Thánh Thần để soi sáng cho chúng ta biết được con đường đích thực dẫn tới Ơn Cứu Độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, sự thật ở đây chẳng có gì khác, đó chính là việc làm môn đệ của Chúa Giêsu. Khi muốn làm môn đệ của Chúa, chúng con phải bước đi trên con đường khổ giá, đón nhận tất cả mọi đau khổ lẫn thử thách như Thầy Giêsu đã đi và đã chiến thắng.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết ý thức được ơn cao quý mà Chúa Thánh Thần ban và xin Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.