Đời sống mới trong Thánh Thần

0

I. LỜI CHÚA: Ga 20, 19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

II. SỐNG LỜI CHÚA

Ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là một ngày đổi mới mọi sự. Bài đọc thứ nhất (Cv 2,1-11) thánh sử Luca cho chúng ta thấy sự biến đổi lạ lùng của các tông đồ sau khi được nhận lãnh lời hứa của Chúa Giêsu (Lc 24,49; Cv 1, 4-5), các ông được rửa trong Thánh Thần là chính quyền năng của Thiên Chúa ở với các ông. Bài đọc thứ hai (1Cr 12,3-7.12-13) thánh Phaolô nói về những ân huệ khác nhau của Chúa Thánh Thần được ban cho mỗi người và điều kỳ diệu nhất Chúa Thánh Thần sẽ làm là hiệp nhất tất cả nên một trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan viết về Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ, ban bình an, sai các ông đi rao giảng và ban Thánh Thần.

Suy niệm Lời Chúa hôm nay, tôi thực sự tin tưởng vào sức mạnh đổi mới của Chúa Thánh Thần, và khao khát được đổi mới toàn diện con người yếu hèn của tôi để từ nay như các tông đồ, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. (x. Gal 2,20)

1. Đời sống mới của các tông đồ 

Trong toàn bộ sách công vụ tông đồ, thánh Luca đã tường thuật về quyền năng của Chúa Thánh Thần hoạt động nơi các tông đồ, biến đổi các ông từ một người dân quê thất học, nhút nhát, sợ hãi trước thế lực của giáo quyền và chính quyền trở thành một nhà giảng thuyết đầy sức thuyết phục, can đảm, không lùi bước trước bất cứ một cản trở nào, không sợ đối diện với bất cứ một đau khổ nào; ngay cả cái chết để loan báo về danh Đức Giêsu cho toàn thể dân thành Giêrusalem và cho đến tận đế quốc Rôma. Cụ thể là ngay sau bài giảng đầu tiên của Phêrô tất cả những người nghe đều đau đớn trong lòng, sám hối và chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu – khoảng 3.000 người (Cv 2, 37-41). Tiếp sau đó, nhân danh Đức Giêsu hai ông Phêrô và Gioan đã cho một người què từ khi mới sinh có thể đi lại được. (Cv 3,6). Rồi từ đó, số người tin vào danh Đức Giêsu ngày một tăng (Cv 4,4) và hai ông bị tống ngục, bị điệu ra trước thượng hội đồng, bị cấm không được rao giảng về danh Đức Giêsu. (Cv 4,17). Nhưng hai ông và các tông đồ khác vẫn cứ tiếp tục rao giảng (Cv 4,31), chữa lành bệnh tật trong dân (Cv 5,12-16); mặc dầu bị bắt nhốt vào tù và bị đánh đòn nhưng lòng các ông luôn hân hoan vì đuợc coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. (Cv 5,41). Quả thật trong sức mạnh của Thánh Thần, đời sống của các tông đồ hoàn toàn đổi mới.

2. Đời sống mới của Giáo Hội

Giáo Hội là cộng đoàn những người tin vào danh Đức Giêsu, được đầy tràn Thánh Thần và mạnh dạn nói lời Thiên Chúa. (Cv 4,31). Họ là ai?

– Trước tiên họ là Nhóm Mười Hai, mặc dầu đã được chứng kiến Chúa Giêsu về trời, được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất, nhưng trước khi được lãnh nhận Thánh Thần, các ông cũng chỉ sống ẩn dật trên gác vì các ông không có sức mạnh để có thể làm được gì cả. Nhưng khi được Thánh Thần ngự xuống, các ông được biến đổi khác thường, xuống khỏi nơi ẩn trú để can đảm rao giảng về Chúa Giêsu.

– Tiếp đến, họ là đám đông dân chúng, những người đã chứng kiến biết bao phép lạ của Chúa Giêsu, được chữa bệnh, được ăn bánh phép lạ, nhưng họ cũng là những người nhút nhát trước phiên tòa Philatô xử án Chúa; thậm chí vì quá sợ hãi hay vì không có lập trường, họ đã bị xúi bẩy hò hét xin đóng đanh Chúa Giêsu. Nhưng nay họ đã được ơn nhận biết quyền năng Chúa Giêsu, và được Thánh Thần qui tụ, cùng với các tông đồ, họ sống đồng tâm nhất trí cầu nguyện, để mọi sự làm của chung. Tất cả cuộc sống của họ đều là lời chứng cho niềm tin của họ về Chúa Giêsu, Đấng đã sống lại từ cõi chết đang sống trong Giáo Hội mà Người đã thành lập (Cv 5, 32-35).

– Và cho đến hôm nay, Giáo Hội vẫn không ngừng được Thánh Thần đổi mới để chứng minh cho thế giới khoa học kỹ thuật và kinh tế lợi nhuận vật chất nhận ra rằng: chỉ có chân lý và tình yêu mới đem lại bình an, niềm vui và tự do đích thực. Một cách cụ thể qua nếp sống đức tin của hàng giáo phẩm, tu sĩ và các Kitô hữu cho thấy rằng: Chúa Giêsu đang sống trong Giáo Hội, đang yêu thương phục vụ những người nghèo khổ sống bên lề xã hội như  đời sống chứng nhân của Mẹ Têrêsa Calcuta và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và nhiều tín hữu đang phục vụ những người nghèo đã được cả thế giới yêu mến tôn vinh. 

3. Đời sống mới của người Kitô hữu hôm nay. 

Phụng vụ ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho chúng ta xác tín rằng: Ý định của Thiên Chúa là muốn tất cả những người tin tham dự vào sự sống của Chúa Giêsu và trở nên những chứng nhân sống động về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Vì tất cả những người đã lãnh bí tích rửa tội đều được quyền năng Thánh Thần làm cho nên một tạo vật mới trong Đức Giêsu. Vai trò của Thánh Thần là hằng ngày nhắc chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu, soi sáng cho chúng ta nhận ra những bóng tối gian dối, nô lệ tội lỗi còn ở trong chúng ta, để chúng ta thành tâm đón nhận ơn tha thứ và được chữa lành ; đồng thời nhận ra mình là người được yêu trong phẩm giá là con của Thiên Chúa.

Điều hạnh phúc nhất, Chúa Thánh Thần là lời hứa yêu thương mà Cha và Chúa Giêsu đã ban cho những ai tin vào Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần chính là ân sủng như mưa tưới gội và đổi mới các tâm hồn. Nhưng để đón nhận được Ngài chúng ta cần nhạy bén trước những tác động của Ngài: mở tâm hồn hướng về Ngài qua đời sống cầu nguyện như các môn đệ và các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai, đồng tâm nhất trí, chung lời cảm tạ, chia sẻ cuộc sống bác ái huynh đệ và chuyên cần đọc Thánh Kinh.

Xin đến với chúng con, lạy Chúa Thánh Thần, và mặc khải cho chúng con về Chúa Giêsu. Xin giúp chúng con  trở nên một tạo vật mới của Cha để chúng con có thể trở nên chứng nhân Tin Mừng bình an, hy vọng và tràn đầy niềm vui cho những ai chúng con tiếp cận trong cuộc sống hôm nay.Amen.

Sr. Têrêsa Phạm Thị Oanh

Comments are closed.

phone-icon