Suy niệm với Mẹ – ngày 16.6

0

Thứ Hai, ngày 16.06.2014 

Mt 5, 38-42

“Ai vả má bên phải
thì hãy đưa cả má bên trái” (Mt 5,39)

Như Mẹ: Cuộc sống luôn đòi hỏi phải có sự công bằng: vay thì phải trả, có đi có lại. Vậy mà Chúa Giêsu lại muốn chúng ta sống ngược lại: chịu thiệt thòi và đón nhận bất công. Tình yêu của Chúa là như vậy: yêu là tha thứ, yêu là đón nhận. Chúa đã tha thứ cho chúng ta, Chúa đã đón nhận chúng ta dù chúng ta chẳng đáng gì.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Giáo lý của Chúa quả là một thử thách với chúng con. Tự sức, chúng con không thể hy sinh quyền lợi, không thể mở lòng ra với tất cả mọi người: yêu thương và tha thứ cho những người ngược đãi mình. Xin Chúa giúp chúng con đủ sức để làm theo lời Chúa dạy.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ đã sống trọn cuộc đời với tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con biết yêu như Mẹ đã yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon