Suy niệm với Mẹ – ngày 25.6

0

 Thứ Tư, ngày 25.06.2014

Mt 7,15-20

“Cây tốt thì sinh quả tốt… Cứ xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai” (Mt 7,17.20)

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta phải biết phân định để nhận ra điều gì là xấu, là tốt theo dấu chỉ “xem họ sinh quả nào thì biết họ là ai.” Người mời gọi mọi người hãy sinh quả tốt theo ơn gọi của mình là sống vị tha, khiêm nhường, yêu thương… vì tự bản chất, Thiên Chúa đã khắc ghi trong tâm hồn chúng ta sự tốt lành, thánh thiện của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Cuộc sống ngày nay đặt chúng con trước nhiều sự lựa chọn thật khó khăn và đôi khi khó phân biệt đâu là chân lý. Xin cho chúng con luôn ở lại trong tình yêu Chúa, để đời chúng con sinh nhiều hoa trái.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Chúa Giêsu là quả phúc của lòng Mẹ. Xin cho chúng con biết nuôi dưỡng tâm hồn bằng quả phúc là Thánh Thể Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon