Suy niệm với Mẹ – ngày 06.6

0

 Thứ Sáu, ngày 06.06.2014

Thánh Nôbertô

Ga 21,15-19

“Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta vị giáo hoàng tiên khởi của Giáo Hội cùng với đức tin của ngài. Chúa Giêsu đã thấy ở nơi Phêrô một con người, một con người dám yêu Chúa và tất cả những gì thuộc về Chúa. Chúa Giêsu giao phó đoàn chiên vào tay Phêrô dựa vào tình yêu mà ngài đã dành cho Chúa. 

Với Mẹ: Lạy Chúa! Khao khát sống hạnh phúc là ước muốn của tất cả chúng con, nhưng đứng trước thử thách và cám dỗ, chúng con có dám xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Chúa không? Xin cho chúng con dám yêu Chúa một cách thực lòng bất chấp mọi gian nguy!

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ là người luôn yêu Chúa và luôn sống hoàn toàn cho Chúa, xin giúp chúng con trung kiên yêu mến Chúa suốt cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon