Tin buồn: Cha cố Đa Minh Hoàng Bình Thuận, OP qua đời

0

Cha cố ĐA MINH HOÀNG BÌNH THUẬN, OP về nhà Cha lúc 17 giờ 30, thứ Bảy, ngày 14-06-2014 Hưởng thọ : 101 tuổi.

Comments are closed.

phone-icon