Triều đại 241: Đức Giáo hoàng Alêxanđê VIII

0

Đức Giáo Hoàng Alêxanđê VIII tên thật là Pietro vito Ottoboni, thuộc gia đình quý tộc, sinh tại Venise ngày 22-4-1610, là con của vị Chưởng ấn Marco Ottoboni. Ngài học luật tại đại học Pađua, lấy bằng tiến sĩ giáo luật và dân luật năm 1627, làm Thống đốc các thành phố Terni, Rieti và Spolète. Ngày 16-2-1652, ngài được Đức Giáo Hoàng Innôcentê X tấn phong Hồng y, làm Giám mục Brescia tại Venise. Dưới thời đức Clêmentê IX, ngài trở thành Chưởng ấn và được bầu làm Giáo hoàng ngày 6-10-1689 khi đã gần 80 tuổi, đăng quang ngày 16-10-1689.

Với giáo triều chỉ kéo dài 15 tháng và tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm Innôcentê XI, ngày 4-8-1690 ngài đã kết án Bản Tuyên ngôn 1682 gồm 4 yêu cầu mà Giáo hội tự trị Gallicane đưa ra là vô hiệu, cũng như không nhìn nhận các Giám mục được vua nước Pháp phong chức. Vào thời điểm này, vua Louis XIV đang gặp khó khăn, muốn hòa hoãn với ngài nên đã trả lại vùng đất Avignon mà ông đã chiếm lấy.

Vốn lương thiện, hào hiệp, khoan dung và yêu chuộng hòa bình, ngài quan tâm đến người nghèo bằng cách giảm thuế, nâng cao đời sống của họ. Tuy nhiên, với chính sách gia đình trị, ngài đã phạm phải nhiều sai lầm như trao cho những người bà con không xứng đáng những chức vụ làm trì trệ đời sống của Giáo hội và xã hội. Ngài qua đời ngày 1-2-1691.

Comments are closed.

phone-icon