Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên

0

Ngày 28 tháng 7

THÁNH GIUSE MELCHIOR GARCIA SAMPEDRO XUYÊN

Giám mục Dòng Đa Minh, tử đạo (1821 – 1858)

Thánh Giuse Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) sinh ngày 29.4.1821, tại họ đạo thánh Stêphanô gần Cienfugos thuộc vùng Asturio Tây Ban Nha.

Tuy gia cảnh nghèo túng, nhưng ngài cố gắng theo học tại Oviedo. Sau khi tốt nghiệp thần học, ngài gia nhập dòng Đa Minh ở Ocana vào năm 1845. Ngài được thụ phong chức linh mục ngày 29.5.1847 tại Madrid và sau đó được gởi sang Manila vào ngày 2.7.1848. Thể theo nguyện ước, Bề trên chấp thuận cho ngài sang truyền giáo ở Bắc Việt vào tháng 2 năm 1849.

Tại Bắc kỳ, cha Giuse Melchior Garcia Sampedro được đặt tên mới là Xuyên. Cha được gởi đến Nam Am học tiếng Việt và phục vụ tại đó cho đến tháng 3.1852 thì được gọi về làm Giám đốc chủng viện Cao Xá. Vào năm 1852, cha được chỉ định giữ chức Phó giám tỉnh, và ngày 1.9.1855 ngài được tấn phong chức Giám mục, phụ tá cho Đức cha Giuse An (Diaz Sanjurjo) thuộc địa phận Trung Đàng Ngoài. Thời gian này vua Tự Đức ban nhiều sắc chỉ truy lùng, bách hại người có đạo.

Đầu tháng 7.1858 Đức cha Giuse Xuyên bị bắt và tống ngục. Và ngày 28 tháng 7 năm 1858 ngài bị dẫn tới pháp trường lãnh án lăng trì (phân thây) vì danh Đức Ki-tô. Người ta đã chặt tay, chặt chân, rồi sao đó mới chặt đầu. Thủ cấp bị bêu ba ngày, sau đó bị bằm nát, quăng trôi sông. Giáo dân đã lén lấy xác ngài về chôn tại Phú Nhai.

Đức Thánh cha Pi-ô XII đã tuyên phong Đức cha Giuse Xuyên lên bậc chân phước vào ngày 29.4.1951. Sau đó, Đức Thánh cha Gio-an Phao-lô II đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh ngày 19.6.1988.  

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa đã ban cho thánh Giám mục Giuse Xuyên lòng can đảm để trung thành với thập giá của Con Chúa cho dù phải đổ máu đào. Nhờ lời cầu thay nguyện giúp của người, xin cho chúng con biết loan truyền tình yêu Chúa cho anh chị em chúng con, và tin chắc rằng họ cũng được mời gọi trở nên con cái của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen”
(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em dòng Đa Minh)

Phút hồi tâm

Tình yêu và lòng nhiệt thành vì danh Đức Ki-tô đã thúc đẩy cha Giuse Melchior Garcia Sampedro từ bỏ quê hương xứ sở đến Bắc Việt – vùng đất nghèo xa xôi hẻo lánh và lạc hậu – để truyền giảng Tin mừng. Lời mời gọi loan báo Tin mừng hôm nay vẫn còn vang vọng cho chúng ta là những người đã được thừa hưởng sự nghiệp của các vị Thừa sai, cụ thể như Đức cha Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên để lại. Chúng ta cần có thái độ sống như thế nào để noi gương và xứng đáng với sự hy sinh các Ngài?

Nt. Maria Chinh Anh

 

 

Comments are closed.

phone-icon