Lời chúc mừng của Bề trên Tổng quyền

0

Trong tâm tình cảm tạ tri ân tình thương vô biên của Thiên Chúa đã ban cho Hội Dòng một Mùa Dâng Hiến bội thu với 38 em Tập Sinh, 13 em Tiên Khấn, 20 em Khấn Tạm, 13 em Vĩnh Khấn, 2 chị mừng Ngân Khánh và 4 chị mừng Kim Khánh Khấn Dòng, xin chúc mừng :

* Các em Tập Sinh năm I và năm II

Nguyện ước cho các em gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa tình yêu nơi sa mạc Tập Viện và  đạt kết quả phong phú trên những nẻo đường thực tập sứ vụ của người Tập Sinh Đa Minh.

* Các chị em Tiên Khấn

Ước chi Đức Kitô và Lời của Người như ánh sáng dẫn lối, như hải đăng chỉ đường chị em trên hành trình vì Chúa dấn thân.

* Các chị em Vĩnh Thệ

Xin cho lời giao ước Tình Yêu vĩnh hằng chị em kết giao với Đấng Toàn Năng hôm nay trở nên nguồn cảm hứng sâu xa giúp chị em mãi mãi trung tín với ơn thánh triệu.

* Các chị mừng hồng ân Ngân Khánh Khấn Dòng

Xin cho niềm vui và sự bình an của Chúa tràn đổ trên các chị chan chứa như dòng sông và dạt dào như sóng biển.

* Các chị mừng hồng ân Kim Khánh Khấn Dòng

Xin Thiên Chúa, Đấng nhân hậu và bao dung nên gia nghiệp đời đời cho quý chị em hôm nay và mãi mãi.

Tm. Hội Dòng

Nt Maria Nguyễn Thị Hùy,OP
Bề trên Tổng quyền

Comments are closed.

phone-icon