Suy niệm với Mẹ – ngày 25.8

0

Thứ Hai, ngày 25.08.2014

Thánh Luy và thánh Giuse Calasan,Linh mục

 Mt 23,13-22

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư
và người Pharisêu giả hình” (Mt 23,13)

Như Mẹ: Trong thời đại hiện nay, cứ thử rảo quanh một vòng trong phạm vi gần, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra có rất nhiều người miệng thì chào hỏi đàng hoàng nhưng lòng thì lại chứa một bồ dao găm. Chúa lên án các kinh sư và người Pharisêu là vì thái độ giả hình của họ. Nếu không muốn bị chúc dữ, chúng ta hãy sống cho ra sống, bụng nghĩ sao nói vậy: sống thật.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi! Những người sống giả hình hay “đạo đức giả”, thường có một kết cục xấu. Xin cho chúng con luôn sống thật trong lời nói cũng như hành động: thật với Chúa, thật với tha nhân và thật với chính bản thân mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết cải đổi con người mình mỗi ngày, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon