Suy niệm với Mẹ – Ngày 29.8

0

Thứ Sáu, ngày 29.08.2014

Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

Mc 6,17-29

“Ông Gioan là người
công chính thánh thiện” (Mc 6,20)

Như Mẹ: Ông Gioan tẩy giả đến trần gian với sứ vụ là người dọn đường cho Chúa. Ông đến để làm chứng cho sự thật và chuẩn bị cho Sự Thật đến với thế gian. Sự Thật đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Giêsu đến, ông Gioan đã cho thấy sự thánh thiện công chính của ông bằng cách lu mờ đi để Chúa được nổi bật lên, qua việc ông chấp nhận bị xử trảm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lần vì sợ nói lên sự thật, vì sợ bị thiệt thòi cho bản thân, vì nhút nhát và yếu hèn mà chúng con đã nói dối hoặc chọn cách im lặng cho qua. Xin dạy chúng con biết can đảm để làm chứng cho Chúa, nhất là khi phải đối diện với thử thách vì đức tin.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đọc Kinh Thánh để khám phá ra sự thật từ cuộc đời của Chúa Giêsu để biết noi theo Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon