Suy niệm với Mẹ – Ngày 30.8

0

Thứ Bảy, ngày 30.08.2014

Tuần 21 TN

Mt 25,14-30

Người ấy lấy số tiền đi làm ăn buôn bán
và gây lời được năm yến khác” (Mt 25,16)

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta khi sinh ra không những được Chúa trao ban cho sự sống mà còn được Chúa ban cho những khả năng để mưu sinh, để phục vụ người khác, để phát triển và làm mới con người mình mỗi ngày. Có những khả năng đã được phát huy, nhưng cũng có những khả năng đang tiềm ẩn và chờ đợi chúng ta khám phá.

Với Mẹ: Khi gặp thất bại, chúng con thường rơi vào tình trạng chán chường và thất vọng. Chúa đã ban cho chúng con những nén bạc là những khả năng, xin cho chúng con biết cậy dựa vào sức Chúa mà làm cho sinh lợi thêm nhiều hơn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết trọn niềm trông cậy và tín thác vào Chúa để làm lợi những yến bạc Chúa đã ban cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon