Tại sao Thiên Chúa yêu thương bạn?

0

Bạn đã trải qua những lúc khó khăn hoặc cảm thấy như thể là cuộc sống chẳng còn gì? Những người chúng ta yêu quý nhất đôi khi lại có thể làm chúng ta thất vọng nhất. Chỉ có một người chúng ta phải cần nhất là Thiên Chúa. Trong những lúc chúng ta cô đơn nhất, thất vọng nhất, hãy nhớ rằng Ngài vẫn ở bên chúng ta và yêu thương chúng ta.

Đây là 5 lý do Thiên Chúa luôn hết lòng yêu thương bạn:

1. NGÀI TẠO DỰNG NÊN BẠN

Dù bạn sống ở đâu và làm gì, mọi sự khởi đầu vẫn từ Thiên Chúa. Bạn được tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, vì thế mà Ngài yêu thương bạn vô cùng!

2. NGÀI BIẾT BẠN RÕ RÀNG

Thiên Chúa biết riêng từng người trong chúng ta, Ngài biết rất rõ ai thế nào. Ngay cả trước khi bạn nghĩ hoặc nói với Ngài thì Ngài đã biết bạn nghĩ gì và sắp nói gì. Trong sự toàn tri của Ngài, Thiên Chúa thấy điều tốt lành nơi bạn và muốn bạn đồng hành với Ngài, vì thế mà Ngài yêu thương bạn vô cùng!

3. NGÀI LUÔN CHẤP NHẬN BẠN

Thiên Chúa biết chúng ta là phàm nhân, có sức mạnh và sự yếu đuối, những lúc bạn can đảm và những lúc bạn vấp ngã. Ngài chấp nhận bạn là chính bạn, muốn cho bạn thêm sức mạnh và lòng can đảm để sống thánh thiện, vì thế mà Ngài yêu thương bạn vô cùng!

4. NGÀI VUI Ở TRONG BẠN

Khi bạn cười, khi bạn làm điều tốt, Thiên Chúa vui mừng đã tạo nên bạn. Tuy nhiên, dù chỉ trong giây lát, khi chúng ta hướng về Ngài và cầu xin Ngài ngự vào linh hồn bạn, Ngài vui mừng đến ngay, vì thế mà Ngài yêu thương bạn vô cùng!

5. NGÀI CŨNG CẦN CÓ BẠN

Thiên Chúa cũng cần có bạn, không phải vì vì Ngài thiếu, mà vì lợi ích cho chính bạn. Bạn là người con yêu dấu mà Ngài đã tạo dựng vì mục đích của Ngài. Thiên Chúa cần bạn trở nên ánh sáng cho thế gian và làm chứng về Đức Giêsu Kitô, vì thế mà Ngài yêu thương bạn vô cùng!

Bạn hãy tuyên tín cùng với tác giả Thánh Vịnh: “Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người. Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Người” (Tv 28:7).

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ beliefnet.com) 

Comments are closed.

phone-icon