Suy niệm với Mẹ, ngày 15.9

0

Thứ Hai, ngày 15.09.2014

Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

 Ga 19,25-27

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu,
có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát,
cùng với bà Maria Mácđala” (Ga 19,25).

Như Mẹ: Để cứu độ con người,Chúa đã cho Con Một đến, mang lấy thân phận con người cùng với những hệ lụy của nó. Người Con đó đã chịu đóng đinh, chịu đau đớn thân xác để qua đó, bước vào vinh quang, mở cửa cho nhân loại đang tiếp bước theo Người.

Với Mẹ: Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận những khổ giá của bản thân mình để mai sau chúng con cũng được chung hưởng vinh quang với Chúa.

Nhờ Mẹ: Như xưa, Mẹ đã đứng kề bên thập giá để thông phần đau khổ với con mình, xin giúp chúng con biết thông phần đau khổ với Chúa để chúng con cũng được phần thưởng như Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.

phone-icon