Kết chuỗi lời kinh

0

Hồng xinh kết chuỗi vạn lời kinh,
Dâng Mẹ sớm hôm những tâm tình,
Cất cao ngân khúc cung trìu mến,
Tán tụng muôn đời Mẹ hiển vinh.
 
Sướng khổ trần ai Mẹ thấu tình,
Bao nhiêu trắc trở vẫn đinh ninh,
Có Mẹ đồng hành luôn sánh bước,
Tân toan bên Mẹ tỏ tâm tình.
 
Gió về hoa nhẹ khẽ rung rinh,
Như cõi lòng Mẹ ngập Thánh linh,
Cất tiếng Xin Vâng dâng lên Chúa,
Nhiệm lạ làm sao bước đăng trình.
 
Giấc mơ về Mẹ thật huyền linh,
Mẹ ban ơn phúc sống an bình,
Cứ mỗi khó nguy tìm đến Mẹ,
Mọi nỗi gian truân Mẹ dủ tình.
 
Con tìm hoa đẹp mỗi bình minh
Trước tòa con đứng niệm lời kinh
Kính xin Mẹ dủ thương phù giúp
Lời kinh hòa nhịp với hy sinh.
 
Có lúc như Mẹ cứ lặng thinh
Xem ra thử thách cứ vô tình.
Không ngừng tăng gấp… con nhụt bước
Nhưng không, muôn thuở Mẹ trọn tình.
 
Dương gian vui chịu những nhục vinh
Chẳng sợ khó nguy sống hết mình
Một đời theo Chúa dù khổ giá
Gương Mẹ dõi theo hết tâm tình

Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa

Comments are closed.