Suy niệm với Mẹ, ngày 18.01

0

Ngày 18.01.2015 

Chúa Nhật 2 TN B, Tv 2

Ga 1,35-42

“Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lớn tiếng nói: Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36)

Như Mẹ: Với đức tin mạnh mẽ sẵn có, ông Gioan đã lớn tiếng tuyên xưng: Đây chính là Chiên Thiên Chúa. Chính nhờ sự xác tín mạnh mẽ của mình, ông đã lôi kéo được nhiều người khác tin theo Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đoạn Tin Mừng mang đến cho chúng con một thông điệp là hãy mang Tin Mừng của Chúa đến cho người khác và hãy loan truyền Danh Thánh Chúa trên khắp địa cầu. Xin cho con người đang sống trong thế giới đầy nghi ngờ hôm nay biết vững tin vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con có một niềm xác tín vào Chúa để tâm hồn chúng con luôn vui tươi và bình an vì có Chúa. Từ đó thôi thúc chúng con muốn mang niềm an vui đó đến cho nhiều người khác nữa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.