Suy niệm với Mẹ, ngày 27.04

0

Thứ Hai, ngày 27.04.2015

Tuần 4 PS

Ga 10,1-10

“Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Ga 10,8).

Như Mẹ: Chúng ta chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này là để cho con người chúng ta. Thế nên, chúng ta không thể tự mãn với những gì mình đang có, nhưng phải biết tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời biết chia sẻ ơn ban đó cho người khác.

Với Mẹ: Lạy Chúa, hằng ngày chúng con đón nhận biết bao ơn lành từ Chúa. Ơn ban cao cả nhất, đó là được nhận biết Chúa và được làm con Chúa trong Giáo Hội. Chúng con chưa thực sự quý trọng những ơn ban này, và cũng thường vô ơn với Chúa, và thờ ơ với anh em. Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa và biết sẵn sàng chia sẻ cho tha nhân.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cùng chúng con cất lời ca tụng Chúa về những kỳ công vĩ đại Chúa đã làm.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon