Suy niệm với Mẹ, ngày 23.6

0

Thứ Ba, ngày 23.06.2015

Tuần 12 TN

Mt 7,6.12-14

“Của thánh đừng quăng cho chó; ngọc trai,
chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé anh em” (Mt 6,6).

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta biết tôn trọng của thánh, không quăng cho chó, cho heo. Có người cố ý hỏi những chân lý trong đạo, không phải là để tin, nhưng là để chống lại đạo. Những người này, chúng ta không cần phải phí sức tranh luận hay trao đổi giáo lý với họ.

Với Mẹ: Chúa ơi, con người ngày nay đang ở trong một thời đại bị tục hoá. Họ chủ trương loại trừ mọi cái thánh thiêng ra khỏi đời sống. Họ sống cứ như thể không có Chúa. Xin cho con người ngày nay biết nhận ra chân lý vĩnh cửu.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, Mẹ một lòng tôn trọng những gì là cao quý và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin Mẹ dạy bảo chúng con biết tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.