Suy niệm với Mẹ, ngày 13.7

0

Thứ Hai, ngày 13.07.2015 

Th. Henricô

Mt 10,34 – 11,1

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy(Mt 10,40).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên chúng ta mỗi người có một vẻ đẹp riêng, mỗi người có một chỗ đứng và tầm quan trọng riêng trong chương trình mầu nhiệm của Ngài. Mỗi người là một kỳ công của Chúa. Vì thế, tôn trọng và yêu thương một người nào đó, chính là tôn trọng kỳ công mà Chúa đã thực hiện.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận cái hay và cái đẹp nơi những người sống chung quanh chúng con. Xin cho chúng con biết góp sức xây dựng Giáo Hội Chúa và thế giới ngày một tốt đẹp hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin Mẹ giúp chúng con mở rộng cõi lòng tiếp rước Chúa Giêsu, con Mẹ qua việc đón nhận, nâng đỡ và yêu thương những người anh chị em ở xung quanh chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon