Ý cầu nguyện tháng 11/2015

0

Ý cầu nguyện:

+ Xin cho mọi Kitô hữu, cách riêng cho mỗi chị em trong Hội dòng luôn ý thức sống và kiên trì làm chứng cho niềm tin của mình.

+ Xin cho mỗi chị em biết tích cực hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là cho bậc Tiền bối, quý Mẹ Bề trên và chị em trong Dòng, các ân nhân và thân nhân của chị em đã qua đời.

Chúa nhật, ngày 01.11: Lễ Các Thánh Nam Nữ

LƯU Ý:

1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.

Thứ hai, ngày 02.11: Lễ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Thứ Bảy, ngày 07.11: KHAI MẠC NĂM THÁNH DÒNG (7/11/2015 – 21/01/2017)

LỂ CÁC THÁNH DÒNG GIẢNG THUYẾT

CÁC NGÀY GIỖ:

Thứ Ba, ngày 03.11

– Chị Albina Phạm Thị Tho (1989).

Thứ Ba, ngày 10.11

GIỖ ANH CHỊ EM DÒNG THUYẾT GIÁO

 Thứ Năm, ngày 12.11                         

– Chị Têrêsa Phạm Thị Sa (TH,1973)

Thứ năm, ngày 16.11

– Chị Maria Agnès Đinh Thị Lân (2012)

Thứ Ba, ngày 24.11

– Chị Maria Trần Thị Chỉ (Nhiễu,2006).

Thứ Tư, ngày 25.11                          

– 2 Em Têrêsa Nguyện và Maria Mai (1969).

– Chị Maria Nguyễn Thị Nhợi (Tin, TH,1991).

Thứ Sáu, ngày 27.11

– Chị Maria Trần Thị Chiên (2013)

Thứ Bảy, ngày 28.11                        

– Chị Lucia Nguyễn Kim Tuệ (1997).

CÁC NGÀY BỔN MẠNG:

Thứ Ba, ngày 03.11: Lễ Thánh Máctinô Porét, Op

– Thí điểm Martinô (Đăk Nông)

– Mái Ấm Martinô (Cây Gáo)

– Lớp Martinô (Khấn lần I, 2011)

– Chị Mai Hồng

Thứ Ba, ngày 17.11: Thánh Elisabét Hungari      

– Chị Nguyễn Kim Loan và chị Thảo Quyên

Thứ Bảy, ngày 21.11 : Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ

– Chị Dung (NAD), C.Thiện, C.Khang Thảo, C.Trần Thúy Vân, C.Bích Nhi  

– Tập sinh năm I: Em Nguyễn Mùi

Chúa Nhật, ngày 22.11: Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ   

 – Tx. Kitô Vua (Bình Hà, BMT)

Chúa Nhật, ngày 22.11: Lễ Thánh Cêcilia

C.Lan (Là), C.Tú Quỳnh, C.Nga Mỹ, C.Nguyễn Bạch Tuyết, C.Thanh Huyền, C.Miên Thảo, C.Thu Hương.

Thứ Ba, ngày 24.11: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Hội thánh Việt Nam

– Tx. Các Thánh Tử Đạo VN (Dốc Mơ)

– Lớp Các Thánh Tử  Đạo VN (Khấn lần I,2013)

Comments are closed.