Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 04 năm 2018: Cho tất cả những ai mang trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế

0

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 04 năm 2018:
Cho tất cả những ai mang trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế

Trong một sứ điệp video được công bố vào hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời gọi các tín hữu hãy dành tháng 04 này để cầu nguyện cho tất cả những ai đang mang trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế.

Vào năm 2013, Đức Thánh Cha đã viết trong Thông Điệp Evangelii Gaudium rằng: “Nền kinh tế này đang sát hại!” Và trong video nêu trên, Đức Thánh Cha nói rằng: “Nền kinh tế không thể mượn cớ lợi nhuận, chẳng hạn như nói rằng, nó đang phục vụ chúng ta, để cắt giảm thị trường lao động.” 

Những người có trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế nên noi gương những người hoạt động kinh doanh, chính trị và xã hội “mà họ luôn đặt con người vào vị trí số một, và làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng, luôn có những cơ hội cho những công việc thích hợp” – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

Chúng ta hãy cùng cất cao giọng nói để những người mang trách nhiệm trong lãnh vực kinh tế nhận được sự can đảm hầu khước từ một nền kinh tế loại trừ, và học để biết người ta nên mở ra những con đường và những cách thức mới như thế nào” – Đức Thánh Cha kết thúc ý nguyện của Ngài.

Theo vatican news – cs – 06 April 2018, 10:54

Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon