Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! – Nghi thức tưởng niệm Chúa vào Giê-ru-sa-lem

0

Ngày 20 tháng 3 năm 2016

I. LỜI CHÚA: Lc 19, 28-40

28 Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.29 Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo:30 “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi.31 Nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ nói: “Chúa có việc cần dùng!32 Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói.33 Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? “34 Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”

35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên.36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường.37 Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy.38 Họ hô lên:

Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa!
Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!

39 Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” 40 Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! “

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch CGKPV)

II. SUY NIỆM:

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là một bản văn tương đối ngắn, nhưng đã dành nhiều chỗ cho hình ảnh “CON LỪA CON”. Hẳn là hình ảnh này có vai trò đặc biệt, giúp chúng ta hiều hơn mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô.

Người sai hai môn đệ và bảo: Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ nói: “Chúa có việc cần dùng!”(c. 29-31)

Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? ” Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.” (c. 32-34)

Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. (c. 35)

Và Thánh sử Mát-thêu còn giúp chúng ta nhận ra hình ảnh Đức Giê-su cưỡi lừa là để làm cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm:
Và sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ Zacharia: “Hãy bảo thiếu nữ Xi-on: Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ”
(Mt 21, 5; x. Dcr 9, 9 và Ga 12, 15)

Qua sự tương hợp nhỏ bé này, chúng ta được mời gọi hiểu và cảm rằng mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô mà chúng ta cử hành trong Tuần Thánh, hoàn tất lịch sử cứu độ, và ngang qua lịch sử cứu độ, hoàn tất lịch sử loài người và lịch sử cuộc đời chúng ta.

* * *

Như lời ngôn sứ, chúng ta hãy hình dung ra Đức Giê-su hiền hậu ngồi trên lưng lừa tiến vào Giê-ru-sa-lem. Ngài là Đức Vua, Con Vua Đa-vít, Đấng Ngự Đến nhân danh Đức Chúa, nhưng chân dung của Ngài khác hẳn với Vua Chúa trần gian, khắc hẳn với những gì các môn đệ và cả chúng ta nữa mơ ước:

– Ngài thật hiền hậu và gần gũi, thay vì uy nghi và xa cách.

– Ngài ngồi trên lưng lừa, thay vì trên lưng ngựa, biểu tượng của chiến tranh, bạo lực và loại trừ.

– Ngài cũng thật nghèo khó, thay vì giàu sang phú quí, bởi lẽ lừa con là của người ta; Ngài mượn một lúc, rồi sẽ trả lại chỗ cũ ngay (x. Mc 11, 3).

– Ngài được chào đón bằng những gì rất thiết thân và đơn sơ, đó là áo choàng người ta đang mặc, là những nhành lá thô sơ, thay vì bằng những lễ vật quí giá và bằng sự biểu dương lực lượng với sức mạnh của những thứ vũ khí giết người.

Hình ảnh này loan báo cho chúng mầu nhiệm Thập Giá, vì nơi Thập Giá, sự hiền hậu tuyệt đối của Ngài sẽ đối đầu với sự bạo tàn tuyệt đối. Hơn nữa, Thập Giá sẽ là ngai Ngài ngự, không phải để lên án và thống trị nhưng để yêu thương, tha thứ, chữa lành, tái sinh và trao ban sự sống. Đó sẽ mãi mãi là cung cách của Ngài, cung cách của Đức Vua hiền hậu, đến với Dân của Ngài, đến với mỗi người chúng ta, và đi vào con tim của chúng ta.

* * *

Vậy anh chị em thân mến, như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, chúng ta hãy vui mừng lên đường nghênh đón Đức Ki-tô, Vị Vua hiền hậu và nhân từ của chúng ta, không chỉ để tưởng niệm biến cố Người tiến vào thành thánh hay đền thờ, nhưng còn vào lòng chúng ta, vào cuộc đời chúng ta, vào hướng đi của chúng ta, vào những lựa chọn của chúng ta.

Xin Thánh Thần dẫn chúng ta vào chân lý của cuộc Thương Khó và mầu nhiệm Thập Giá của Đức Ki-tô mà chúng ta tưởng niệm trong Thánh Lễ này và trong Tuần Thánh, để con tim chúng ta được chinh phục, nghĩa là yêu mến Người, đi theo Người và trở nên một với Người hơn, trong đời sống đức tin và nhất là trong một ơn gọi, gia đình, thánhh hiến hay độc thân, của chúng ta.

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.