Suy niệm với Mẹ, ngày 07.03.2016

0

Thứ Hai, ngày 07.03.2016 – Tuần IV MC

Ga 4, 43-54

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50).

Như Mẹ: Sự sống là một điều cao quý. Con người luôn khao khát sự sống. Nhưng ai ban cho ta sự sống? Chúa là nguồn mạch sự sống, chính Ngài ban sự sống cho chúng ta. Người cha trong bài Tin Mừng này biết rõ là mình bất lực trước số phận của người con. Ông tin vào Chúa Giêsu, Đấng có thể trả lại sự sống cho con ông. Chúa đã ra tay cứu giúp con ông, làm cho con ông sống, nhờ vào lòng tin tưởng của ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ từ nơi Chúa chúng con mới có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con ý thức được điều đó, để dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, chúng con luôn biết hướng lòng về với Chúa và cậy trông vào lượng cả thương xót của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ Đồng Trinh, xin giúp chúng con luôn giữ vững niềm phó thác và trông cậy nơi Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.