Suy niệm với Mẹ, ngày 08.03.2016

0

Thứ Ba, ngày 08.03.2016 – Tuần IV MC

(Ga 5, 1-16)

“Anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải khốn hơn trước” (Ga 5,14).

Như Mẹ: Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh tật. Nhưng có một nguyên nhân gây ra bệnh tật cho tâm hồn là tội lỗi. Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ chữa cho anh này khỏi bệnh về thể xác, nhưng còn chữa cho anh các bệnh về tâm hồn. Ngài quả thật là một vị thầy thuốc đầy quyền năng, nên Ngài có khả năng chẩn đoán bệnh chính xác để cứu chữa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã chữa lành cho chúng con và mời gọi chúng con hoán cải. Xin cho chúng con ý thức được thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình, để biết sống khiêm nhường hối cải, vì lòng yêu mến Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ Chúa Kitô, xin Mẹ chăm sóc chạy chữa cho chúng con, để chúng con biết giữ trọn tình con thảo với Cha trên trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.