Suy niệm với Mẹ, ngày 14.03.2016

0

Thứ Hai, ngày 14.03.2016 – Tuần V MC

Ga 8, 12-20

“Tôi không xét đoán ai cả” (Ga 8,15).

Như Mẹ: Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô hỏi: “Bạn là ai mà dám xét đoán kẻ khác?” Đúng vậy, dù người anh chị em ta có nghĩ gì, có hành động như thế nào, thì chúng ta cũng không có quyền xét đoán ai cả. Chúa mới có quyền xét đoán. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại không sử dụng quyền đó để xét đoán người ta.

Với Mẹ: Con người thường hay có thành kiến với kẻ này người nọ, và khi đã có thành kiến với ai thì thường hay kết án họ. Xin giúp chúng con ý thức được tất cả chúng con đều phải trả lẽ trước mặt Chúa, luôn biết nhìn lên Chúa, để từ đó biết nhìn anh chị em mình với cái nhìn thiện cảm và khách quan.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, lòng Mẹ tinh tuyền, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết mở rộng con tim để đón Chúa và tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.