Suy niệm với Mẹ, ngày 15.03.2016

0

Thứ Ba, ngày 15.03.2016 – Tuần V MC

Ga 8, 21-30

“Người không để chúng tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu chuộc tội lỗi loài người. Thế nhưng những ai không tin Ngài Hằng Hữu, họ sẽ mang lấy tội của mình mà chết. Còn ai tin sẽ được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi và được thúc bách để làm những điều đẹp ý Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, cửa trời luôn rộng mở cho những ai có lòng tin. Xin giúp chúng con nhận thức được trong cuộc sống dù gặp phải bao nỗi truân chuyên ngặt nghèo, chúng con luôn giữ vững niềm tin, vì biết rằng Chúa luôn ở kề bên chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ rất đáng yêu mến, Mẹ luôn ở với Chúa và Chúa luôn ở cùng Mẹ, xin giúp chúng con sống sao cho đẹp lòng Chúa, để mai ngày được hưởng phúc thiên đàng với Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.