Thơ: Tạ ơn Phục Sinh

0

Tạ ơn Đức Chúa Giêsu
Vượt qua đau khổ, Ngài vừa phục sinh
Con Chiên sống lại hiển vinh
Mở đường con tới Thiên Đình mai sau
Tạ ơn những nỗi khổ đau
Tôi luyện, nặn nhào con được mạnh hơn
Tuyệt vời ngôi mộ trống trơn
Chứa đầy sự thật tỏ tường, minh nhiên
Thầy Giêsu vẫn vẹn nguyên
Lỗ đinh còn đó, giáo còn vết đâm
Nhưng Thầy vẫn sống bình an
Vẫn ăn, vẫn uống, hoàn toàn như xưa
Tử thần khiếp vía chịu thua
Quỷ ma tội lỗi hết mùa làm ăn
Xin thương giúp kiếp phàm nhân
Lữ hành cho hết đường trần hôm nay
Chờ ngày hạnh phúc sum vầy
Con được bên Thầy chúc tụng Chúa Cha

Trầm Thiên Thu

Comments are closed.