Tòa Thánh Vatican công bố các sắc lệnh liên quan đến các vụ Phong Thánh

0

Tòa Thánh Vatican công bố các sắc lệnh

liên quan đến các vụ Phong Thánh

19

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã công nhận hai phép lạ và sự Tử Đạo của nhiều người. Vì thế, với sự nhìn nhận này, một rào cản quan trọng trên con đường tiến tới việc tôn phong Chân Phúc và tôn phong Hiển Thánh đối với các sự kiện và những người tương ứng, đã được gỡ bỏ. Như Tòa Thánh Vatican công bố vào hôm thứ Tư vừa qua, trong cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha cũng đã phê chuẩn sự xác định cái được gọi là bậc đức hạnh đối với tám người. Và việc phê chuẩn như thế của Đức Thánh Cha được coi là điều kiện tiên quyết để được tôn phong Chân Phúc hay Hiển Thánh.

Đức Thánh Cha đã công nhận một phép lạ xảy ra nhờ lời cầu bầu của Chân Phúc Alfonso Maria Fuso (1839-1910). Ngài là một Linh mục người Ý và là sáng lập viên của một Dòng Tu. Đức Thánh Cha cũng công nhận một phép lạ khác đã diễn ra nhờ lời cầu bầu của Cha John Sullivan (1861-1933). Ngài là Linh mục Dòng Tên người Ai-len. Ngoài ra, Đức Thánh Cha còn chứng nhận sự Tử Đạo của một vị Tu Sĩ Dòng Phan-xi-cô – tức Đức Tổng Giám Mục Vincenc Prennushi (1885-1949) -, và của 37 tín hữu Công giáo khác. Các Ngài đã bị sát hại vì Đức Tin của mình trong những năm từ 1945 tới 1974 bởi chính quyền cộng sản Albania.

Đức Thánh Cha cũng công nhận cái chết vì đạo của 4 Tu Sĩ Dòng Biển Đức Tây-ban-nha, đó là Cha Jose Antonio Gomez (1878-1936) và ba người anh em đồng tu của Ngài. Các Ngài đã bị sát hại vì Đức Tin của mình trong cuộc nội chiến tại Tây-ban-nha vào năm 1936.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha cũng đã công nhận bậc đức hạnh anh hùng của 3 Nam Tu Sĩ và của 4 Nữ Sáng Lập Dòng, cũng như của bà Maria Montserrat Grases Garcia – nữ Giáo dân Công giáo người Tây-ban-nha, thành viên của hiệp hội Giáo Dân và Linh Mục Công Giáo Opus Die. Trong số 4 Nam Tu Sĩ nêu trên, có một Linh mục người Hàn Quốc. Ngài là vị Linh mục thứ hai người Hàn. Việc nhìn nhận một ai đó đã đạt tới bậc nhân đức anh hùng muốn diễn tả rằng, người ấy đã sống các nhân Đức Ki-tô giáo, bao gồm Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái, trong đời sống của mình, với một cách thế đầy gương mẫu.

Theo kna 27.04.2016 cs

Chuyển ngữ: Peter Quốc Anh

Comments are closed.