Đá tảng chính là Chúa Giê-su – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.10.2016

0

Đá tảng chính là Chúa Giê-su
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.10.2016

27

Điều gì là nền tảng căn bản của đời sống Ki-tô hữu chúng ta? Đức Thánh Cha đã suy niệm về câu hỏi đó qua bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Viên đá tảng chính là Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha giải thích – và thực ra là Chúa Giê-su cầu nguyện. Bài Tin Mừng trong ngày thuật lại rằng, Chúa Giê-su đã đi lên một ngọn núi để cầu nguyện suốt đêm, sau đó Ngài gọi các môn đệ đến với Ngài và chọn ra từ họ một nhóm, gọi là nhóm Mười Hai. Trước tiên là cầu nguyện rồi mới đến những việc khác – Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

Hòn đá tảng là Chúa Giê-su, Chúa Giê-su cầu nguyện. Ngài là Đấng bênh vực chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cùng Ngài – nhưng căn bản là Ngài, Đấng cầu nguyện cho chúng ta.”

Bất cứ khi nào Kinh Thánh giới thiệu cho chúng ta về một Chúa Giê-su, thì cũng đều giới thiệu Ngài là Đấng cầu nguyện: trước mỗi phép lạ, nhưng đặc biệt là trước Bữa Tiệc Ly.

Chúng ta hãy nghĩ tới cảnh này trước cuộc khổ hình, khi Chúa Giê-su quay mặt về phía Phê-rô và nói: Này Phê-rô, Sa-ta đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Và điều mà Ngài nói với Phê-rô, Ngài cũng đang nói với bạn, với tôi và với tất cả. Và khi Ngài đến với bàn Thờ, thì rồi Ngài cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta, như trên Thập Giá. Điều đó trao cho chúng ta một sự bảo đảm lớn. Tôi thuộc về Cộng Đoàn này, một cộng đoàn chắc chắn, vì Cộng Đoàn ấy có Chúa Giê-su là Đá Góc Tường – Chúa Giê-su, Đấng cầu nguyện cho tôi và cho chúng ta.”

Theo de.rv 28.10.2016 gs

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon