Hãy nói tiếng không với “tôn giáo bôi son trát phấn” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.10.2016

0

Hãy nói tiếng không với “tôn giáo bôi son trát phấn”
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô ngày 11.10.2016

90a

Đừng “giả vờ giả tảng”, nhưng hãy làm điều thiện mà không kiếm tìm những chiếc đèn pha: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã cảnh báo trước một “tôn giáo son phấn. Con đường của Thiên Chúa hệ tại ở chỗ phục vụ khiêm nhượng.

Trong Thánh Lễ mừng kính vị tiền nhiệm của Ngài – Thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII, người mà chính Ngài đã phong Thánh cách nay hai năm –, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài Tin Mừng trong ngày. Đó là bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, trong đó Chúa Giê-su đã khiển trách một người Pha-ri-siêu. Người Pha-ri-siêu này đã mời Ngài đến dự cơm, và ông ta đã lấy làm ngạc nhiên trước việc Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn.

Những người Pha-ri-siêu các ngươi rửa sạch bên ngoài chén bát, nhưng bên trong các ngươi tràn đầy sự tham lam và độc ác! Đó là điều mà trong Tin Mừng, Chúa Giê-su không ngừng quở mắng những hạng người đó: bên trong các ngươi thì thối rữa, điều đó không thích hợp, điều đó không đúng! Các ngươi là những kẻ nô lệ, vì các ngươi đã khước từ công lý mà nó đến từ Thiên Chúa – nền công lý mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta.”

Đức Thánh Cha đã đi một đường vòng để đề cập tới một lời cảnh báo khác của Chúa Giê-su: Thực ra, đó là việc người ta nên cầu nguyện sau những cánh cửa đóng kín để không bị nhìn thấy bởi người khác và cũng không để làm ra vẻ trước họ. Vì Thiên Chúa muốn chỉ cho chúng ta con đường khiêm nhượng – Đức Thánh Cha nói. Điều quan trọng là “sự tự do mà nó mang ơn cứu độ và Tình Yêu đến cho chúng ta.”

Sự tự do nội tại này, sự tự do này mà với nó, người ta sẽ thực hiện những điều tốt lành trong thầm kín mà không hề có chuyện thổi kèn trên đường trước mặt mọi người… Con đường của tôn giáo đích thực mà chính Chúa Giê-su đã đón nhận: con đường khiêm nhượng, con đường chịu sỉ nhục. Như thánh Phao-lô đã viết cho các tín hữu Philipphê, Chúa Giê-su đã hạ mình xuống, đã khước từ chính bản thân Ngài. Đó là con đường duy nhất để xua tan sự ích kỷ, sự tham lam, tính tự cao tự đại, sự kênh kiệu và tinh thần thế tục khỏi chính mình. Nhưng những con người mà Chúa Giê-su đã trách mắng họ, thì lại là những con người đi theo một tôn giáo bôi son trát phấn: chỉ có vẻ bên ngoài, chỉ giả vờ giả tảng… Chúa Giê-su đã sử dụng một phép ẩn dụ rất mạnh để nói về những hạng người ấy: các ngươi là những nấm mộ tô vôi! Bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong thì toàn xương xảu và sự thối rữa.”

Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy thực thi những việc tốt lành trong sự khiêm nhượng – Đức Thánh Cha giải thích. “Bạn có thể làm rất nhiều điều thiện như bạn muốn, nhưng nếu bạn không thực hiện những việc ấy trong sự khiêm nhượng, như Chúa Giê-su đã dậy chúng ta, thì rồi những việc đó chẳng đem lại tích sự gì, vì một cái gì đó tốt lành mà nó chỉ đến từ chính bạn, sẽ không tương hợp với ơn cứu độ mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta.” Ơn cứu độ đến “trên con đường khiêm nhượng và sỉ nhục”, vì “nếu không chấp nhận những sỉ nhục thì người ta sẽ không bao giờ đạt tới được sự khiêm nhượng.”

Đức Thánh Cha đã mời gọi hãy nghĩ tới “Chúa Giê-su chịu sỉ nhục trên Thánh Giá”: “Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài giúp chúng ta đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trước việc đi trên con đường này, cũng như biết khước từ tôn giáo theo vẻ bên ngoài, tôn giáo giả vờ giả tảng. Và xin Ngài giúp chúng ta tiến về phía trước trong âm thầm, cũng như thực hiện những điều thiện hảo cách nhưng không, giống như chúng ta đã nhận lãnh ơn tự do nội tại của chúng ta cách nhưng không vậy. Và ước chi Ngài sẽ bảo vệ sự tự do nội tại đó của chúng ta – chúng ta hãy cầu xin cho được ơn đó!

Theo de.rv 11.10.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.

phone-icon