Thơ: Lũ về!

0

lu ve 3

Từng giờ nước lũ dâng cao

Cuốn trôi tất cả, đồng bào tang thương

Ôi, thương biết mấy miền Trung

Xin mưa bớt để nắng vàng lung linh

Lũ ơi! Đừng nỡ vô tình

Đồng bào trôi nổi bồng bềnh khổ đau

Màn trời chiếu đất sớm chiều

Khát khao bớt nỗi lao đao tháng ngày

Lũ ơi! Đừng nỡ đọa đày

Trẻ, già chịu cảnh đắng cay nhiều rồi

Lâm râm thầm nguyện Chúa Trời

Độ trì, nâng đỡ những người miền Trung

                                           Trầm Thiên Thu

Comments are closed.