“Việc bấu bám vào Lề Luật sẽ dẫn tới những ý thức hệ!” – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.10.2016

0

“Việc bấu bám vào Lề Luật sẽ dẫn tới những ý thức hệ!”
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày mồng 06.10.2016

74

Giáo lý đích thực không phát sinh từ những bộ luật mà chúng đòi người ta phải tuân thủ cách nghiêm khắc, nhưng đặt nền tảng trên sự mạc khải của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Những ai chỉ bấu bám vào Lề Luật thì họ sẽ dễ dàng sa vào một ý thức hệ. Bởi vậy, thay vì bấu bám vào Lề Luật, các tín hữu nên mở con tim mình ra cho Chúa Thánh Thần. Họ chỉ cần thực hiện một cách đơn giản như thế, còn những chuyện khác, chính Thiên Chúa sẽ lo liệu.

Bài Đọc I trong ngày (Gal 3,1-5) đã đề cập tới Chúa Thánh Thần, Đấng là một “đại quà tặng của Thiên Chúa Cha” – Đức Thánh Cha giải thích. Chúa Thánh Thần chính là sức mạnh mang Giáo hội tiến về phía trước. Có rất nhiều thái độ mà người ta có thể đối xử với Chúa Thánh Thần. Một trong những thái độ đó là “lối sống của những người Galata”, mà qua lá thư của mình, Thánh Phao-lô đã chống lại. Thái độ này đặt Lề Luật lên trên tất cả, thậm chí còn trên cả Chúa Giê-su.

Thái độ bấu bám vào Lề Luật này sẽ gạt Chúa thánh Thần sang một bên, không thèm đếm xỉa gì tới Ngài. Vì quyền năng cứu độ của Chúa Ki-tô được tiếp tục thông qua Chúa Thánh Thần. Người ta không thèm đếm xỉa gì đến điều đó vì người ta chỉ coi Lề Luật là đáng kể: Thái độ đó là như thế. Thực ra thì có Mười Điều Răn, và chúng ta phải giữ Mười Điều Răn đó, nhưng điều đó phải luôn được thực hiện từ sự tốt lành của Chúa Cha, của Chúa Con và từ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chỉ có như thế thì nói chung mới hiểu được Lề Luật. Người ta không thể giới hạn Chúa Thánh Thần và Chúa Con vào Lề Luật. Đó là vấn đề của những người Galata, họ không thèm đếm xỉa gì tới Chúa Thánh Thần, và do đó, đã không thể tiến về phía trước. Họ bị nhốt kín. Và đôi khi những cơn cám dỗ ấy cũng đến với chúng ta.”

Người ta cần phải chống lại thái độ khép kín nội tại ấy. Lề Luật có một điều chi đó đặc biệt hấp dẫn khi nó được giới thiệu bởi những Luật Sĩ đầy mưu trí.

Vì các ý thức hệ sẽ yểm bùa, vì thế mà Thánh Phao-lô đã bắt đầu những lời của Ngài với những lời lẽ như sau: ´Hỡi những người Galata ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em?` Đó là những kẻ đã giảng dậy với ý thức hệ. Tất cả những gì họ nói, họ đều cho là thật! Nhưng họ chỉ đánh lừa. Còn mạc khải của Thiên Chúa thì rất rõ ràng, và chúng ta đã trải qua điều đó mỗi ngày trên con đường của chúng ta. Bất cứ ai tin để lãnh hội chân lý thiện toàn thì đều không bao giờ trở nên ngốc nghếch. Thánh Phao-lô thấy những người Galata còn tồi tệ hơn cả những người ngốc – nên Ngài đã gọi họ là những người ngu xuẩn. Vì họ đã để cho mình bị đánh lừa.”

Thái độ thứ hai đối với Chúa Thánh Thần – Đức Thánh Cha giải thích tiếp – hệ tại ở chỗ làm cho Chúa Thánh Thần “phải sầu muộn”. Điều đó sẽ diễn ra khi người ta không mở con tim mình ra cho Ngài. Thái độ này sẽ sản sinh ra các “tín hữu hâm hâm dở dở” ở mức mắn nhất.

Nhưng thái độ thứ ba thì lại hệ tại ở chỗ hoàn toàn mở con tim mình ra. Tuy nhiên, người ta phải cầu xin cho được ơn đó – Đức Thánh Cha bổ sung.

Trong suốt ngày hôm nay, mỗi người nên tự hỏi ít là một lần: Tôi có làm ngơ giả điếc trước Chúa Thánh Thần không? Chỉ đi tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật thôi, hay chỉ làm việc này hoặc việc kia thôi, liệu như thế đã thực sự đủ chưa? Rồi sau đó anh chị em hãy tự hỏi: Cuộc sống của anh chị em có hoàn chỉnh không hay lại hâm hâm dở dở; anh chị em có để cho quyền năng của Chúa Thánh Thần bước vào trong con tim của mình hay không?

Theo de.rv 06.10.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.