Đức Ái Ki-tô giáo rất cụ thể – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.11.2016

0

Đức Ái Ki-tô giáo rất cụ thể
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.11.2016

76

Đức Ái Ki-tô giáo rất cụ thể và năng động, không “ủy mị” như trong phim truyền hình nhiều tập. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã cảnh báo trước những ý thức hệ và những trò chơi trí tuệ mà chúng đẩy Ki-tô giáo vào chỗ thiếu cụ thể và mơ hồ.

Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta sứ mạng “tiến về phía trước trong Đức Ái” – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng loại Đức Ái nào được nghĩ tới? Tuy nhiên, từ Tình Yêu lại bị “lạm dụng” cho tất cả mọi khả năng, cho những khúc tình ca, cho những bộ phim truyền hình nhiều tập, và thậm chí còn cho cả những thuật ngữ luận lý. Không, Đức Ái Ki-tô giáo đã trở thành xác thịt và máu huyết.

Một Tình Yêu mà nó không nhìn nhận rằng, Chúa Giê-su đã đến trong xác thịt, trong xác thịt!, thì không phải là Tình Yêu mà Thiên Chúa truyền lại cho chúng ta. Đó là một Tình Yêu thế tục, Tình Yêu của triết học và trừu tượng, một Tình Yêu bị pha loãng, một Tình Yêu “ủy mị”. Tiêu chuẩn của Tình Yêu Ki-tô giáo chính là Lời trở thành xác phàm. Ai nói rằng, Tình Yêu Ki-tô giáo là một cái gì đó khác, thì người đó chính là tên phản Ki-tô! Ai không nhìn nhận rằng, Lời đã trở thành xác phàm, người ấy cũng là tên phản Ki-tô. Và điều sau đây cũng là chân lý của chúng ta: Thiên Chúa đã sai con mình đến, Ngài đã trở thành xác phàm và đã sống một cuộc sống như chúng ta. Yêu thương, như Chúa Giê-su đã yêu; yêu thương như Chúa Giê-su đã dậy chúng ta; yêu thương như Chúa Giê-su; yêu thương và tiến về phía trước trên con đường của Chúa Giê-su. Và con đường của Chúa Giê-su hệ tại ở chỗ là trao ban sự sống.

Ai muốn yêu thương như Chúa Giê-su đã từng yêu, người ấy phải “thường xuyên đi ra khỏi sự ích kỷ của mình để đi đến với sự phục vụ người khác.” Và vì thế, Tình Yêu Ki-tô giáo mới “cụ thể”, và sự hiện diện của Thiên Chúa trong Chúa Ki-tô cũng “cụ thể. Ai chối bỏ “Giáo lý về xác phàm này”, người ấy sẽ không lưu lại trên nền tảng Giáo Lý của Chúa Ki-tô, người ấy không sở hữu Thiên Chúa.

Ai đi ra ngoài Giáo lý đó, người ấy sẽ rời bỏ mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm của Giáo hội. Thực ra, Giáo hội là một cộng đoàn chung quanh sự hiện diện của Chúa Ki-tô… Ai đi ra ngoài Giáo lý đó – ở đây sẽ phát sinh mọi ý thức hệ. Ý thức hệ về Tình Yêu, ý thức hệ về Giáo hội, đó là những ý thức hệ mà chúng gạt bỏ xác thịt của Chúa Ki-tô. Những ý thức hệ đó đang lóc thịt Giáo hội! Ấy nhưng mà tôi là người Công giáo, tôi là một Ki-tô hữu, tôi yêu mọi người như nhau… Nhưng đó là một cái gì đó nông nổi và bộp chộp. Tình Yêu luôn luôn ở trong đó, nó là điều cụ thể, và nó không đi ra ngoài Giáo lý về sự Nhập Thể ấy của Lời!

Một Ki-tô hữu nên yêu thương, như Chúa Ki-tô yêu mến Giáo hội – Hiền Thê của Ngài: “với thân xác và máu huyết riêng của Ngài, bằng cách là Ngài trao hiến sự sống của chính mình”. Ai yêu theo cách khác thì có nghĩa là yêu “ý thức hệ”. Những học thuyết và những ý thức hệ mà “chúng không đếm xỉa gì đến thân xác của Chúa Ki-tô, chúng đang tước đoạt thân xác của Giáo hội”, sẽ làm khánh kiệt Giáo hội, “ngay cả khi chúng có vẻ tôn giáo”. Các Ki-tô hữu không nên “lý thuyết hóa Tình Yêu”, nếu không thì họ sẽ “đến bên Thiên Chúa mà không có Chúa Ki-tô, đến bên một Chúa Ki-tô mà không có Giáo hội, đến bên một Giáo hội mà không có dân Chúa”.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài ban cho chúng ta biết tiến về phía trước trong Tình Yêu, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ bị dẫn tới một Tình Yêu trừu tượng. Tình Yêu luôn luôn cụ thể, với những công việc của Đức Thương Người, thân xác của Chúa Ki-tô được đụng chạm đến ở đó, thân xác của Chúa Ki-tô Nhập Thể. Chính vì thế mà Thánh Laurentiô Phó Tế đã nói rằng, những người nghèo chính là kho tàng của Giáo hội! Tại sao vậy? Thưa, tại vì họ là thân xác khổ đau của Chúa Ki-tô! Chúng ta hãy cầu xin cho được ơn đừng bước vào quá trình này, mà có lẽ nó đang lôi cuốn rất nhiều người, để chúng ta không duy lý hóa, không ý thức hệ hóa Tình Yêu, để chúng ta không róc thịt Giáo hội, và không róc thịt Tình Yêu Ki-tô giáo!

Theo de.rv 11.11.2016 sk

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.