Phục vụ Thiên Chúa thay vì vâng phục tiền bạc – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.11.2016

0

Phục vụ Thiên Chúa thay vì vâng phục tiền bạc
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 08.11.2016

59

Để có thể phục vụ Thiên Chúa cách tốt nhất, người tín hữu phải giữ mình trước những cách thức bất nhã và trước trò chơi quyền lực. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập tới sự phục vụ: Người ta không thể đồng thời phục vụ cả Thiên Chúa lẫn thế gian được – Đức Thánh Cha giải thích.

Bất cứ “người môn đệ nào của Chúa” cũng đều phải không ngừng lập đi lập lại câu “chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng” như được viết trong bài Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (Lc 17,7-10) của Phụng Vụ trong ngày – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Luôn có “đủ thứ rào cản” trên đường “phục vụ tốt lành” – Đức Thánh Cha quả quyết:

Có lẽ, ở nhà chúng ta vẫn thường nghe thấy câu này: Tôi là người lãnh đạo cơ mà! Và thường thì chúng ta loan báo cho những người khác mà không hề có chuyện nhận xét về nó: Tôi đã quyết định rồi mà! Điều đó luôn xảy ra, kể cả là chỉ qua những cử chỉ nho nhỏ: Ước muốn quyền lực… Và Chúa Giê-su dậy chúng ta rằng, người lãnh đạo trước tiên phải là người phục vụ. Hay nếu một ai muốn đứng đầu, thì người ấy trước tiên phải là người phục vụ tất cả đã. Chúa Giê-su lật ngược những giá trị của tinh thần thế tục. Sự khát khao quyền lực chắc chắn không phải là con đường để trở thành một người phục vụ Thiên Chúa. Trái lại, sự khát khao này là một rào cản.

Một rào cản tiếp theo cũng liên quan tới “đời sống trong Giáo hội”: hành động sai quấy. Cụ thể là khi một tín hữu không chỉ phục vụ Thiên Chúa, nhưng đồng thời còn phục vụ một cái gì khác: quyền lực hay tiền bạc chẳng hạn.

Chúa Giê-su đã nói với chúng ta rằng, không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Hoặc là người ta phục vụ Thiên Chúa, hoặc là thần tiền. Chúa Giê-su đã nói với chúng ta một cách hoàn toàn rõ ràng. Đây là một rào cản: chơi xấu. Điều này không đơn giản chỉ là việc trở thành một tội nhân. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân và cần phải thống hối về điều đó. Nhưng việc chơi xấu là một cuộc chơi kép: người ta chơi cả hai bên, cả bên phải lẫn bên trái, chơi với cả Thiên Chúa lẫn thế gian. Và đó là một rào cản, vì ai ước muốn quyền lực hay tiền bạc, thì không thể đồng lúc phục vụ Thiên Chúa trong tự do được.”

Con tim nhân loại sẽ bị gây buồn phiền nếu như người ấy nhìn những con người mà họ chỉ nghĩ tới những điều bên ngoài – Đức Thánh Cha giải thích tiếp. Vấn đề nơi những con người này chỉ là vẻ bên ngoài. Nhưng ngay cả họ cũng là những người thiếu tự do – Đức Thánh Cha cho biết:

Phục vụ Thiên Chúa sẽ được tự do. Chúng ta là con cái của Ngài, không phải là những nô lệ của Ngài. Chúng ta phục vụ Thiên Chúa trong tự do và trong sự thanh thản, mặc dầu Thiên Chúa đã dọn dẹp hết mọi rào cản trên đường cho chúng ta. Vì thế chúng ta cảm thấy sự bình an này nơi tận đáy tâm hồn chúng ta, và nghe thấy như Ngài đang kêu gọi chúng ta: Hãy đến cùng ta, hỡi những tôi tớ tốt lành và trung tín. Nhưng chúng ta cần tới sự tốt lành của Ngài, vì chỉ mình chúng ta sẽ không vượt qua được những rào cản đó. Do đó chúng ta phải không ngừng cầu xin sự tốt lành của Chúa để Ngài dẹp bỏ tất cả mọi rào cản giúp chúng ta, vì những rào cản đó cản trở chúng ta trong việc phục vụ.

Theo de.rv 08.11.2016 mg

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.