Suy niệm với Mẹ, thứ Hai ngày 07.11.2016

0

Thứ Hai, ngày 07.11.2016 – Tuần XXXII TN, NĂM C
Lc 17, 1-6

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó” (Lc 17, 3).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để mang ơn Cứu Độ cho nhân loại. Người dùng chính mạng sống của mình để cứu chuộc con người từ trong tội lỗi và sự chết. Đây chính là đỉnh cao của lòng thương xót Chúa. Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tất cả mọi tội phản nghịch của con người.

Với Mẹ: Với sự ích kỉ và kiêu căng của mình, chúng con chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi và do đó thật khó khăn khi chúng con phải tha thứ cho người khác. Chúa không chỉ muốn chúng con tha thứ một lần mà còn phải tha thứ luôn luôn và mãi mãi. Xin Chúa giúp chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Xin Mẹ dạy chúng con luôn biết sống tha thứ, bao dung như Chúa đã bao dung tha thứ cho chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.