Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 30.11.2016

0

Thứ Tư, ngày 30.11.2016 – Tuần I MÙA VỌNG, NĂM A
Mt 4, 18-22

“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mt 4,20)

Như Mẹ: Các môn đệ tiên khởi đã mau mắn từ bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên: Các ông có nhẹ dạ dễ tin quá không? Phải chăng Chúa có một hấp lực lôi cuốn rất mạnh mẽ? Chúng ta phải công nhận rằng các ông thật là những con người có phúc vì được Người mời gọi và đã tin theo Người.

Với Mẹ: Chúa vẫn mời gọi chúng con. Chúng con nghe được, nhưng lại rất chần chừ. Xin giúp chúng con mau mắn đáp lại lời Chúa kêu mời, để dấn thân vào việc cứu giúp các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con nhận ra tiếng mời gọi đi theo Chúa trên đường ngay chính, và mau mắn làm theo lời Người để chúng con không bị lạc vào con đường gian ác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.